Handig voor de Belastingaangifte

Er is een nieuwe functie bijgekomen op de RDW voertuiggegevenspagina. U kunt nu ook de cataloguswaarde van auto’s opvragen. Dit is een groot voordeel voor u belastingaangifte. Hierdoor kunt u de belastingaangifte nog accurater invullen. Nog een bijkomend voordeel is dat de belastingdienst ook gebruik maakt van deze waarde hierdoor kunnen er geen misverstanden ontstaan over de waarde van u voertuig.

De auto’s waar de cataloguswaarde van word bijgehouden door de RDW zijn auto’s die vanaf 1 januari 2010 voor het eerst zijn geregistreerd. U kunt de catalogusprijs gebruiken bij belastingopgave, als grondslag voor berekening bijtelling privé-gebruik auto. De importeur geeft de cataloguswaarde van u auto door. Dit is de netto-cataloguswaarde van u auto met BTW en de BPM erbij.

De importeur is verplicht om de cataloguswaarde van de auto door te geven aan de RDW. U kunt de cataloguswaarde van u auto terugvinden onder het tabblad ‘Historie’.

Wanneer je auto APK keuren?

Goed, je schaft een nieuwe auto aan. Hij rijdt goed na verloop van tijd denk je bij jezelf, wanneer zou die voor het laatst gekeurd zijn? Moet ik hem weer keuren en hoe gaat dat in zijn werk. Dit kun je lezen in dit artikel.

Is de personenauto of bedrijfsauto (tot 3.500kg) al eerder APK goedgekeurd, dan kunt je uitgaan van de datum vermeld op het APK-keuringsrapport. Dit rapport hebt u bij de vorige keuring meegekregen. Voor deze aangegeven datum moet de auto opnieuw goedgekeurd zijn.

Hoevaak de auto APK keuren?

Drie of vier jaar nadat een personenauto of een bedrijfsauto voor het eerst op de weg is toegelaten is deze keuringsplichtig. Wel is dit afhankelijk van het soort brandstof. Zie de tabel hieronder:

Personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen (<3.500 kg) Brandstof Wanneer keuren?
Datum eerste toelating na
1 januari 2005
Benzine en/of elektromotor Eerste APK na 4 jaar, daarna twee keer na 2 jaar, daarna elk jaar
Diesel, gas of anders (evt. in combinatie met elektrisch) Eerste APK na 3 jaar, daarna elk jaar
Datum eerste toelating vóór 1 januari 2005 Alle Eerste APK na 3 jaar, daarna elk jaar
Voertuig 30 jaar of ouder Alle Eens per 2 jaar APK
Datum eerste toelating vóór
1 januari 1960
Alle Geen APK-plicht


Voertuigen zwaarder dan 3.500kg
Als het voertuig zwaarder is dan 3.500kg dan dient deze jaarlijks worden gekeurd.

Keuren tot twee maanden vooraf
U kunt uw voertuig tot twee maanden vóór de eerstvolgende APK-vervaldatum laten keuren. De oude vervaldatum wordt dan, afhankelijk van de geldende keuringsfrequentie, met 1 of 2 jaar verlengd. Laat u uw voertuig meer dan twee maanden vóór de APK-vervaldatum keuren, dan krijgt uw voertuig een nieuwe APK-vervaldatum.

Wat is ‘datum eerste toelating’?
De eerste inschrijvingsdatum is de datum waarop het kentekenbewijs is afgegeven. Tenzij bij de rubriek ‘bijzonderheden’ een andere datum staat vermeld. Zoals bij kentekenbewijzen van na 1 april 1999 waarop ‘datum eerste toelating’ en ‘datum eerste afgifte Nederland’ staat vermeld.

Wijziging brandstof
Als de brandstof van uw voertuig wijzigt dan kan dit van invloed zijn op de APK-frequentie. Bijvoorbeeld een auto gaat van benzine naar gas, de frequentie veranderd dan van 4-2-2-1 naar 3-1-1-1.

Voertuigen van vóór 1 januari 2005
Alle personenauto’s en lichte bedrijfswagens die vóór 1 januari 2005 op de weg zijn toegelaten hebben een  jaarlijkse APK-plicht. Voor voertuigen met een speciaal gebruiksdoel zoals taxi’s en bussen geldt altijd de jaarlijkse APK-keuring. Zie tabel hieronder.
De vervaldatum van de APK-keuring kunt u hier vinden Voertuiggegevens online raadplegen.

 

Controleren of u fiets gestolen is

Als u van plan bent om een fiets te kopen, of u heeft een fiets gekocht, maar u weet niet zeker of het allemaal wel klopt dan kunt u de fiets controleren op de website van de RDW. U kunt controleren of de fiets geregistreerd staat als gestolen. Dit kunt u heel makkelijk doen online op de website van het RDW. U heeft hiervoor nodig een Chipnummer of het Framenummer en het merk van de fiets. De fietsen die gestolen zijn worden sinds 1 januari 2008 geregistreerd en gesignaleerd door de RDW. Hierdoor is het heel makkelijk voor u om erachter te komen of u gestolen fiets al online staat. U kunt het fietsdiefstalregister altijd raadplegen.

Voor het controleren van u fiets heeft u het framenummer en het merk van de fiets nodig. U kun ook als u daarover beschikt het fietschipnummer invoeren, die ook wel diefstalpreventiechip of protagtor word genoemd. Als de fiets als gestolen staat geregistreerd dan krijgt u het antwoord ‘Ja’ te zien en als dit niet het geval is dan staat er ‘Nee’. U moet wel blijven opletten want bij 15% van de fietstendiefstallen word maar aangifte gedaan door de eigenaar dus u kunt nog steeds een gestolen fiets hebben. Als er geen aangifte wordt gedaan dan is de fiets niet herkenbaar als gestolen.

De politie moet deze gegevens binnen 10 dagen na de aangifte controleren en invoeren zodat de RDW hiermee aandeslag kan. Als de juiste gegevens zijn ingevoerd dan pas kan de RDW de fiets als gestolen registeren.

Klik hier om te controleren of uw fiets als gestolen staat geregistreerd

Vragen over registratie bij de politie
Het landelijke fietsdiefstalregister is tot stand gekomen door een samenwerking van instanties uit zowel de publieke als de private sector. De RDW is beheerder van het register en onderhoudt deze gegevens. De Nederlandse fietsfabrikanten en de politie voeren gegevens in het register in. Sinds januari 2008 zijn alle 25 politiekorpsen aangesloten op het landelijke fietsdiefstalregister. Vanaf dat moment zal elke aangifte van een gestolen fiets automatisch worden geregistreerd. Dat geldt overigens alleen voor de aangiftes van na 1 januari 2008.

Aangiftes van vóór 1 januari 2008 zijn slechts beperkt verwerkt in het register. Voor vragen over een registratie kunt u terecht bij het politiekorps waar u aangifte heeft gedaan. De RDW zorgt ervoor dat het register online beschikbaar is. U kunt ook gebruik maken van ons contactformulier elders op deze website.

Voertuig schorsen

U kunt via de website van het RDW elke voertuig schorsen. U kunt ook u voertuig bij een loket van het RDW schorsen of bij een TNT-Postkantoor. U kunt ook online u voertuig schorsen, dit kan 24 uur per dag, 7 dagen per week. Wilt u met u voertuig niet meer op de openbare weg komen, dan kunt u dit voertuig schorsen. U hoeft gedurende de periode dat u voertuig is geschorst geen wegenbelasting te betalen. Verder hoeft het voertuig niet APK gekeurd te worden of verzekering voor te betalen. U kunt online een voertuig schorsen, maar ook het schorsen verlengen.

Er gelden wel bepaalde voorwaarden:

  • Alleen particulieren kunnen een voertuig schorsen.
  • U kunt het voertuig pas schorsen als het op u naam staat
  • Als u een voertuig wil schorsen moet u alle delen van het kentekenbewijs in u bezit hebben
  • Een geschorst voertuig mag niet op de openbare weg staan
  • Als u de schorsing online aanvraagd gaat deze per direct in
  • Schorsen kan, maar maximaal voor 1 jaar

De RDW geeft aan de belastingdienst door dat het voertuig geschorst is en dan stopt ook de betaling van de wegenbelasting. U hoeft hiervoor zelf geen actie te ondernemen. Als het voertuig belastingplichtig is en u beëindigt de schorsing binnen 3 maanden na de ingangsdatum (1 maand voor zware bedrijfsauto’s), moet u alsnog belasting betalen over de periode waarin het kentekenbewijs was geschorst. Voor meer informatie: www.belastingdienst.nl, zoekterm: schorsen.

Als u een schorsing heeft aangevraagd dan krijgt u binnen vijf werkdagen een nieuwe tenaamstellingsbewijs opgestuurd. Hierop zal staan dat het kenteken is geschorst. Het is niet mogelijk om een schorsing voor een latere datum in te laten gaan. Voor het aanvragen van een schorsing heeft u een DigiD inlogcode nodig. U kunt het beschuldigde bedrag alleen betalen met IDEAL.

Als u in het buitenland woont word het tenaamstellingsbewijs niet naar u toegestuurd, dit wordt naar een laatstbekend adres van u gestuurd. Het is ook mogelijk om een correspondentieadres optegeven. Voor het aanvragen van een correspondentieadres moet u een gemotiveerd schriftelijk verzoek + kopie legitimatiebewijs naar de RDW sturen.

Kosten schorsing
Personenvoertuigen tot 15 jaar en bedrijfswagens onder 3500 kg tot 15 jaar € 71,50
Bromfietsen € 10,50
Alle andere voertuigen € 23,90
Verlengen schorsing € 23,90
Verlengen schorsing bromfiets € 10,50
Opheffen schorsing € 0,00
Voertuigen tot 15 jaar schorsen binnen 1 jaar na opheffen vorige schorsing € 119,00

Langer dan een jaar schorsen

Wilt u uw voertuig langer dan 1 jaar schorsen, dan kunt u de bestaande schorsing tot maximaal 6 weken vóór de einddatum met 1 jaar verlengen. Hierbij geldt dat de nieuwe einddatum gelijk is aan de einddatum van de oude schorsing, plus één jaar.
U ontvangt van de RDW een tenaamstellingsbewijs (deel 1B) met daarop de nieuwe einddatum. Het oude Tenaamstellingsbewijs moet u na ontvangst van het nieuwe bewijs vernietigen. Via het postkantoor is het niet mogelijk om de schorsing vóór de einddatum te verlengen.

Meer dan 5 voertuigen schorsen
Heeft u meer dan 5 voertuigen die u (opeenvolgend) wilt schorsen of heeft u deze al eerder geschorst, dan is elke daarna volgende schorsing gratis, mits deze aan de voorwaarden van de verzamelaarsregeling voldoet. Lees hier meer over deze verzamelaarsregeling.

DigiD
Voor het gebruik van deze dienst dient u ingelogd te zijn. U kunt inloggen met uw DigiD inlogcode. Na het selecteren van de dienst, wordt dit automatisch aan u gevraagd. Voor informatie over DigiD kijk op: www.DigiD.nl

DigiD (spreek uit: ‘Die-gie-dee’) staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. Op aanvraag ontvangt u van DigiD hiervoor een inlogcode. Voortaan kunt u met één inlogcode terecht bij elektronische diensten van steeds meer overheidsinstellingen.

Schorsing opheffen

Wilt u met u voertuig de openbare weg weer op, dan kunt u de schorsing opheffen bij de RDW. De schorsing vervalt automatisch na een jaar, maar u kunt dus ook vroegtijdig de schorsing opheffen. Dit kost u geen geld. De RDW bekijkt de aanvraag meteen en binnen vijf werdagen heeft u een nieuw Tenaamstellingsbewijs in huis. Hiervoor hoeft u niks te betalen. Als u gebruik wilt maken van de openbare weg met u voertuig dan moet u van het kenteken bewijs allebei de delen kunnen tonen het voertuigbewijs (1A) en Tenaamstellingsbewijs (1B).

Als u in het buiten land woont kunt u geen nieuw Tenaamstellingsbewijs ontvangen, omdat de RDW de tenaamstellingsbewijzen niet verstuurt naar het buitenland. Als u een correspondentieadres heeft in Nederland dan moet u voor dit adres een gemotiveerd schriftelijk verzoek opsturen naar de RDW.

Na de schorsing bent u als eigenaar van het voertuig weer aansprakelijk voor de voertuigverplichtingen. U moet het voertuig weer minimaal WA verzekeren en de motorrijtuigbelasting betalen. Als het voertuig ouder is dan 4 jaar moet u ook weer het voertuig APK keuren. U krijgt automatisch weer een rekening van de belastingdienst om de motorrijtuig belasting te betalen.

BELANGRIJK

Als de schorsing word opgeheven binnen drie maanden vanaf de start van de schorsing dan krijgt u een naheffing van de belastingdienst. Dit geldt voor particulieren. Voor zware bedrijfsauto’s geldt een periode van 1 maand. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.belastingdienst.nl zoekterm: schorsen.

U kunt online de schorsing van het voertuig opheffen. Hiervoor heeft u een DigiD inlogcode nodig. Het is handig om voor de controle van de gegevens die u invoert uw e-mailadres en u kentekenbewijs bij de hand te hebben. Mocht u op basis van bovenstaande geen gebruik kunnen of willen maken van deze online dienst, dan kunt u terecht op een van de grotere postkantoren/ TNT-postkantoren om uw schorsing te beëindigen.

DigiD
Voor het gebruik van deze dienst dient u ingelogd te zijn. U kunt inloggen met uw DigiD inlogcode. Na het selecteren van de dienst, wordt dit automatisch aan u gevraagd. Voor informatie over DigiD kijk op: www.DigiD.nl

DigiD (spreek uit: ‘Die-gie-dee’) staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. Op aanvraag ontvangt u van DigiD hiervoor een inlogcode. Voortaan kunt u met één inlogcode terecht bij elektronische diensten van steeds meer overheidsinstellingen.

Belastingvrije Auto’s

In 2010 zijn er heel veel nieuwe ontwikkeling met betrekking tot de wegenbelasting van nieuwe auto’s. De wegenbelasting voor nieuwe, zuinige auto’s wordt steeds goedkoper. Voor sommige auto’s betaalt u totaal geen wegenbelasting meer. Dit is een groot voordeel wat u heeft als u een zuinige auto gaat aanschaffen. Voor veel van deze auto’s geld nu ook al dat de auto BPM vrij is zodat de prijs van de auto heel laag blijft. In 2009 werd al de BPM voor een select groepje auto’s afgeschaft. In 2010 zullen er alleen maar meer auto’s bijkomen die het voordeel ook krijgen. Dit is voor de dealer voordeliger en voor de klant ook. Voor leaserijders geldt 14% bijtelling op deze zuinige auto’s.

Wanneer is een auto een zuinige auto volgens de overheid is een zuinige auto als hij voldoend aan de volgende voorwaarde: Bij benzineauto’s geld een maximale uitstoot van 110 gram CO2 of minder per kilometer. Bij dieselauto’s geld een lager maximum van 95 gram CO2 per kilometer. De Toyota Prius valt onder  deze categorie (sommige uitvoeringen van) de  Citroen C1, Toyota Aygo, Peugeot 107, Fiat 500, Daihatsu Cuore, Honda Civic Hybrid en de Honda Insight. Binnenkort komt er ook een Volkswagen Polo diesel op de markt die in deze categorie valt.

Bereken de wegenbelasting voor u auto hier.

Een uitstoot van kleiner dan 124 CO2/km resulteert in 2013 in 20% bijtelling . Tot en met 2015 worden de regels elk jaar verlaagd. Voldoet uw nieuwe auto de komende jaren niet meer aan de maximale CO2 uitstoot? In dat geval zal u vallen onder de 25% bijtelling. Deze bijtelling geldt voor zowel zakelijke lease rijders als privé lease rijders .

Hieronder kunt een overzicht vinden van de belastingvrije auto’s die eraan komen en er al zijn. Let op voor sommige modellen is er geen voordeel informeer hiervoor bij u dealer of wagenparkbeheerder.

Overzicht van nu verkrijgbare BPM-Belastingvrije auto’s op benzine:

Merk model vanaf prijs*
Citroen C1 8.590 euro
Daihatsu Cuore 9.399 euro
Fiat 500 12.695 euro
Honda Civic hybrid 23.990 euro
Honda Insight 19.950 euro
Nissan Pixo 7.999 euro
Peugeot 107 8.990 euro
Smart fortwo 8.450 euro
Suzuki Alto 7.999 euro
Toyota Aygo 8.920 euro
Toyota Auris hybrid 22.990 euro
Toyota iQ 11.850 euro
Toyota Prius 25.990 euro

Overzicht van nu verkrijgbare BPM-Belastingvrije auto’s op diesel:

Merk model vanaf prijs*
Skoda Fabia Combi GL 15.990 euro
Smart fortwo 11.990 euro
Volkswagen Polo Bluemotion 16.290 euro

Overzicht van nu verkrijgbare BPM-Belastingvrije auto’s op elektriciteit:

Merk model vanaf prijs*
Th!nk City 37.695 euro
Lotus Elise 128.750 euro
Tesla Roadstar meer info
Volkswagen Golf meer info

NB: Elektrische auto’s zijn altijd vrijgesteld van wegenbelasting.

Overzicht van binnenkort verkrijgbare BPM-Belastingvrije auto’s

Merk model verwacht
Detroit Electric later dit jaar
Nissan Leaf eind 2010
Seat Ibiza Eco later dit jaar
Tesla S 2011
Opel Ampera 2011/2012