Archive for the ‘Schorsingen’ Category

Voertuig schorsen

U kunt via de website van het RDW elke voertuig schorsen. U kunt ook u voertuig bij een loket van het RDW schorsen of bij een TNT-Postkantoor. U kunt ook online u voertuig schorsen, dit kan 24 uur per dag, 7 dagen per week. Wilt u met u voertuig niet meer op de openbare weg komen, dan kunt u dit voertuig schorsen. U hoeft gedurende de periode dat u voertuig is geschorst geen wegenbelasting te betalen. Verder hoeft het voertuig niet APK gekeurd te worden of verzekering voor te betalen. U kunt online een voertuig schorsen, maar ook het schorsen verlengen.

Er gelden wel bepaalde voorwaarden:

  • Alleen particulieren kunnen een voertuig schorsen.
  • U kunt het voertuig pas schorsen als het op u naam staat
  • Als u een voertuig wil schorsen moet u alle delen van het kentekenbewijs in u bezit hebben
  • Een geschorst voertuig mag niet op de openbare weg staan
  • Als u de schorsing online aanvraagd gaat deze per direct in
  • Schorsen kan, maar maximaal voor 1 jaar

De RDW geeft aan de belastingdienst door dat het voertuig geschorst is en dan stopt ook de betaling van de wegenbelasting. U hoeft hiervoor zelf geen actie te ondernemen. Als het voertuig belastingplichtig is en u beëindigt de schorsing binnen 3 maanden na de ingangsdatum (1 maand voor zware bedrijfsauto’s), moet u alsnog belasting betalen over de periode waarin het kentekenbewijs was geschorst. Voor meer informatie: www.belastingdienst.nl, zoekterm: schorsen.

Als u een schorsing heeft aangevraagd dan krijgt u binnen vijf werkdagen een nieuwe tenaamstellingsbewijs opgestuurd. Hierop zal staan dat het kenteken is geschorst. Het is niet mogelijk om een schorsing voor een latere datum in te laten gaan. Voor het aanvragen van een schorsing heeft u een DigiD inlogcode nodig. U kunt het beschuldigde bedrag alleen betalen met IDEAL.

Als u in het buitenland woont word het tenaamstellingsbewijs niet naar u toegestuurd, dit wordt naar een laatstbekend adres van u gestuurd. Het is ook mogelijk om een correspondentieadres optegeven. Voor het aanvragen van een correspondentieadres moet u een gemotiveerd schriftelijk verzoek + kopie legitimatiebewijs naar de RDW sturen.

Kosten schorsing
Personenvoertuigen tot 15 jaar en bedrijfswagens onder 3500 kg tot 15 jaar € 71,50
Bromfietsen € 10,50
Alle andere voertuigen € 23,90
Verlengen schorsing € 23,90
Verlengen schorsing bromfiets € 10,50
Opheffen schorsing € 0,00
Voertuigen tot 15 jaar schorsen binnen 1 jaar na opheffen vorige schorsing € 119,00

Langer dan een jaar schorsen

Wilt u uw voertuig langer dan 1 jaar schorsen, dan kunt u de bestaande schorsing tot maximaal 6 weken vóór de einddatum met 1 jaar verlengen. Hierbij geldt dat de nieuwe einddatum gelijk is aan de einddatum van de oude schorsing, plus één jaar.
U ontvangt van de RDW een tenaamstellingsbewijs (deel 1B) met daarop de nieuwe einddatum. Het oude Tenaamstellingsbewijs moet u na ontvangst van het nieuwe bewijs vernietigen. Via het postkantoor is het niet mogelijk om de schorsing vóór de einddatum te verlengen.

Meer dan 5 voertuigen schorsen
Heeft u meer dan 5 voertuigen die u (opeenvolgend) wilt schorsen of heeft u deze al eerder geschorst, dan is elke daarna volgende schorsing gratis, mits deze aan de voorwaarden van de verzamelaarsregeling voldoet. Lees hier meer over deze verzamelaarsregeling.

DigiD
Voor het gebruik van deze dienst dient u ingelogd te zijn. U kunt inloggen met uw DigiD inlogcode. Na het selecteren van de dienst, wordt dit automatisch aan u gevraagd. Voor informatie over DigiD kijk op: www.DigiD.nl

DigiD (spreek uit: ‘Die-gie-dee’) staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. Op aanvraag ontvangt u van DigiD hiervoor een inlogcode. Voortaan kunt u met één inlogcode terecht bij elektronische diensten van steeds meer overheidsinstellingen.

Schorsing opheffen

Wilt u met u voertuig de openbare weg weer op, dan kunt u de schorsing opheffen bij de RDW. De schorsing vervalt automatisch na een jaar, maar u kunt dus ook vroegtijdig de schorsing opheffen. Dit kost u geen geld. De RDW bekijkt de aanvraag meteen en binnen vijf werdagen heeft u een nieuw Tenaamstellingsbewijs in huis. Hiervoor hoeft u niks te betalen. Als u gebruik wilt maken van de openbare weg met u voertuig dan moet u van het kenteken bewijs allebei de delen kunnen tonen het voertuigbewijs (1A) en Tenaamstellingsbewijs (1B).

Als u in het buiten land woont kunt u geen nieuw Tenaamstellingsbewijs ontvangen, omdat de RDW de tenaamstellingsbewijzen niet verstuurt naar het buitenland. Als u een correspondentieadres heeft in Nederland dan moet u voor dit adres een gemotiveerd schriftelijk verzoek opsturen naar de RDW.

Na de schorsing bent u als eigenaar van het voertuig weer aansprakelijk voor de voertuigverplichtingen. U moet het voertuig weer minimaal WA verzekeren en de motorrijtuigbelasting betalen. Als het voertuig ouder is dan 4 jaar moet u ook weer het voertuig APK keuren. U krijgt automatisch weer een rekening van de belastingdienst om de motorrijtuig belasting te betalen.

BELANGRIJK

Als de schorsing word opgeheven binnen drie maanden vanaf de start van de schorsing dan krijgt u een naheffing van de belastingdienst. Dit geldt voor particulieren. Voor zware bedrijfsauto’s geldt een periode van 1 maand. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.belastingdienst.nl zoekterm: schorsen.

U kunt online de schorsing van het voertuig opheffen. Hiervoor heeft u een DigiD inlogcode nodig. Het is handig om voor de controle van de gegevens die u invoert uw e-mailadres en u kentekenbewijs bij de hand te hebben. Mocht u op basis van bovenstaande geen gebruik kunnen of willen maken van deze online dienst, dan kunt u terecht op een van de grotere postkantoren/ TNT-postkantoren om uw schorsing te beëindigen.

DigiD
Voor het gebruik van deze dienst dient u ingelogd te zijn. U kunt inloggen met uw DigiD inlogcode. Na het selecteren van de dienst, wordt dit automatisch aan u gevraagd. Voor informatie over DigiD kijk op: www.DigiD.nl

DigiD (spreek uit: ‘Die-gie-dee’) staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. Op aanvraag ontvangt u van DigiD hiervoor een inlogcode. Voortaan kunt u met één inlogcode terecht bij elektronische diensten van steeds meer overheidsinstellingen.